Projekt obwodnicy Mierzyna - wybrano wykonawcę


Rozstrzygnięto przetarg
na projekt obwodnicy Mierzyna


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu.Rozstrzygnięcie przetargu to kolejny etap związany z planowaniem i budową nowego przebiegu drogi krajowej nr 10. Wcześniej Miasto Szczecin i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisali porozumienie w sprawie budowy obwodnicy Mierzyna. Nowa droga będzie stanowiła jeden z głównych dojazdów do przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz 15 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych. W ramach prac zostaną przeprojektowane skrzyżowania: ul. Nasiennej i Nowowiejskiej oraz ul. Łukasińskiego i Topolowej. Z kolei na połączeniu z ul. Ku Słońcu i Welecką zaprojektowane zostanie rondo uwzględniające planowaną na ul. Ku Słońcu pętlę tramwajową. Ponadto zostaną zaprojektowane m.in. drogowe obiekty inżynierskie, chodniki, drogi rowerowe, urządzenia BRD i ochrony środowiska.

Nowy odcinek drogi krajowej nr 10, omijający Mierzyn od strony ul. Łukasińskiego, rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren Miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Miasto Szczecin zamierza współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłą realizację prac budowlanych obejmującą fragment drogi w granicach administracyjnych miasta. W budżecie zabezpieczono na ten cel 1,9 mln zł brutto. Porozumienie, które podpisali Szczecin i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, określa zasady współpracy na etapie prac przygotowawczych.

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach. Pierwszym etapem będą prace przygotowawcze. Inwestycja posiada już wydaną w 2014 roku decyzję środowiskową, dlatego do wykonania pozostał projekt budowlany, a następnie planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Działania te są niezbędne, aby zachować ważność decyzji środowiskowej, która upływa w 2024 roku.

Około połowa długości obwodnicy leży na terenie miasta Szczecin i na zbliżonym poziomie został określony podział kosztów opracowania dokumentacji pomiędzy GDDKiA i miastem. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę po wydaniu decyzji ZRID będą wypłacane przez każdą ze stron porozumienia we własnym zakresie - w obszarze miasta Szczecin przez samorząd, natomiast poza obszarem miasta przez GDDKiA.

Drugi etap obejmować będzie realizację prac budowlanych, którego koszty i ich podział zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dzięki inwestycji wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z często zakorkowanych ulic Weleckiej i Lubieszyńskiej w Mierzynie. Koszt budowy wyceniono wstępnie na 180 mln złotych.

Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 10 planowana jest jako jeden z elementów dróg dojazdowych do planowanego Zachodniego Obejścia Drogowego Szczecina. Wspólna realizacja ZOS wraz z nowym przebiegiem drogi numer 10 to jeden z głównych postulatów wysuwanych przez przedstawicieli Gminy Dobra od początku rozmów odnośnie realizacji obejścia drogowego łączącego Kołbaskowo, Dobrą, Police i Goleniów. Przy realizacji Zachodniego Obejścia Drogowego planowane jest powstanie na terenie gminy Dobra 2 węzłów - węzła Dobra oraz węzła Dołuje.

"Nowy przebieg drogi krajowej nr 10 powinien pozwolić na bezpieczne połączenie planowanego węzła Dołuje z układem dróg na terenie Szczecina. W zakresie realizacji dróg dojazdowych do planowanego węzła Dobra wskazuję, że Gmina Dobra wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poszukują możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zaprojektowanie i późniejszą realizację drogi łączącej planowany węzeł drogowy z siecią dróg publicznych tj. na realizację tzw. obwodnicy Wołczkowa. Niezależnie od poszukiwania możliwości poprowadzenia obwodnicy Wołczkowa, Gmina Dobra zobligowała się do przebudowy części drogi gminnej ulicy Dereszowej w Dobrej, celem dostosowania jej parametrów do możliwości obsługi węzła drogowego, w szczególności dla obsługi miejscowości Dobra i innych północnych miejscowości gminy" - mówi Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji UG Dobra.

Urząd Gminy Dobra zlecił już opracowane dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Dereszowej w Dobrej. Wykonawcą projektu jest firma Prodrom Adam Bukowiecki z Grzepnicy, a wartość umowy wynosi 87.945,00 zł brutto.

Obwodnica Mierzyna - orientacyjny przebieg:

Zachodnia Obwodnica Szczecina

W czerwcu 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6. Przetarg był podzielony na dwa zadania: pierwsze od Kołbaskowa do Polic oraz drugie od Polic do Goleniowa. Dla obu zadań wybrano ofertę firmy Transprojekt Gdański.

Kryteriami oceny ofert oprócz ceny (60 proc.) było również doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Obejmuje ono doświadczenie projektantów drogowych, mostowych, a dla części drugiej również doświadczenie projektanta tunelu. Na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, natomiast dla części drugiej (odcinek z tunelem) - 15 miesięcy.

Dla pierwszego zadania wpłynęło pięć, natomiast dla drugiego osiem ofert. Były one dokładnie sprawdzane i weryfikowane, w tym pod kątem wykazywanego doświadczenia zespołu projektowego. Ogłoszenie przetargu w grudniu 2021 roku było możliwe dzięki decyzji Ministra Infrastruktury. Pod koniec listopada 2021 r. przyznał on 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla tej inwestycji. Obejmują one również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

Od 2017 roku jest już decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Opracowano także dokumentację koncepcyjną wraz z badaniami podłoża. Prace te były możliwe dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury finansowaniu w kwocie 24,5 mln zł. W ramach tych prac wykonano wiercenia o łącznej długości 45 km. Na długości 18 km wykonano sondowania statyczne i dynamiczne, przeprowadzono również badania tomografią elektrooporową. Ten szeroki zakres badań geologicznych dał obraz budowy podłoża na całym przebiegu drogi, w tym tunelu pod Odrą, gdzie wiercenia sięgnęły głębokości 90 metrów. Dokumentacja ta została zatwierdzona w czerwcu tego roku. Inwestycja znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej była planowana do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Źródło: GDDKiA

Zobacz artykuły powiązane:

Przetarg na obwodnicę
Mierzyna


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz 15 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych.


Obwodnica Mierzyna
- podpisano porozumienie


Miasto Szczecin i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisali porozumienie w sprawie budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 10, tzw. obwodnicy Mierzyna. W najbliższym czasie GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji.


Zatwierdzono budowę obwodnicy Mierzyna

Ministerstwo Infrastruktury wydało pozytywną decyzję w sprawie budowy obwodnicy Mierzyna. Nowy odcinek drogi krajowej nr 10 rozpocznie się przy Centrum Handlowym Ster, prowadzić będzie obok ogródków działkowych przy ul. Łukasińskiego aż do nowego węzła drogowego Dołuje, gdzie połączy się z planowaną zachodnią obwodnicą Szczecina.

środa 06 lip 2022 - 08:32:55 | Komentarze: 0
Szybkie drukowanie

szukaj w Mierzynie

Mierzyn - usługi/firmy

kodo

DENTAMEDICA.jpg
Mierzyn, ul. Topolowa 1i
tel. +48 691 211 449, +48 733 211 449
+48 91 38 31 361
Gabinety Stomatologiczne Dentamedica Clinic to wyjątkowe miejsce, w którym najnowocześniejszy sprzęt
i technologie w połączeniu z wiedzą
i doświadczeniem lekarzy, zapewnią Państwu kompleksowe leczenie
i pełną satysfakcję.

agmed.jpg
CENTRUM MEDYCZNE AGMED
Mierzyn, ul. Grafitowa 4
Dobra, ul. Graniczna 24A
Lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych, pediatra, stomatolog, ginekolog, dermatolog, laryngolog, okulista. Wizyty prywatne u ortopedy, ortodonty i z zakresu med. pracy. Mierzyn: +48 91 48 33 808,
Dobra: +48 91 311 33 01.

AGD.jpgSpecjalizujemy się w naprawie pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek, płyt ceramicznych, indukcyjnych wszystkich firm. Oferujemy również montaż nowych urządzeń. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy! Zadzwoń: +48 601 758 120

Centrum Medyczne LuxMedica.jpg
Centrum Medyczne LuxMedica
jest nowoczesnym centrum, działającym na rynku medycznym od 2013 roku, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt medyczny, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz profesjonalny i wykwalifikowany personel.
Nasz adres: Mierzyn, ul. Welecka 1A
Telefon: +48 91 48 48 404

thomas.jpg
Thomas.biz.pl
Mierzyn Lubieszyńska 34
Prowadzimy sprzedaż maszyn i urządzeń ogrodowych, elementy wyposażenia ogrodów (ryby, pokarm, akcesoria do oczek wodnych). W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne maszyny oraz środki do utrzymania czystości. Możliwość wypożyczania sprzętu ogrodniczego.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń:
+48 501 585 105. więcej

reklama

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji:
+48 513 867 408.

reklama.jpg
Reklama w portalu Mierzyn24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Mierzyn24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej
Redakcja Mierzyn24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu Mierzyn24.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zapoznaj się z Regulaminem.
Serwisy partnerskie:
Konstancin-Jeziorna | Wiadomości z Konstancina | Mapa Konstancina | Kalendarz wydarzeń | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Swarzędz | Wiadomości ze Swarzędza | Mapa Swarzędza | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm ze Swarzędza i Poznania | Reklama w portalu
Szczecin - Bezrzecze | Wiadomości z Bezrzecza | Mapa Bezrzecza | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Szczecin - Gumieńce | Wiadomości z Gumieniec | Mapa Gumieniec | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm z Gumieniec i Szczecina | Reklama w portalu
Gdańsk - Osowa | Wiadomości z Osowej | Mapa Osowej | Sport w Osowej | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu