Zmiany w systemie odbioru śmieci w gminie Dobra


Zmiany w systemie odbioru śmieci w gminie Dobra

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się 28 kwietnia, radni przyjęli zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 2023 roku.Wprowadzone zmiany mają związek z koniecznością ograniczenia ciągle wzrastających wydatków na gospodarkę odpadami oraz zbliżającym się przetargiem na odbiór odpadów w 2023 roku. Obecnie Gmina Dobra dokłada do systemu odbioru odpadów 2,7 mln złotych z dochodów własnych niepochodzących z rachunków za odbiór śmieci, aby nie zwiększyć bardziej stawki opłat, która aktualnie wynosi 7,00 zł za metr sześcienny wody przy selektywnej zbiórce odpadów.

Odbiór odpadów zmieszanych 1x na 2 tygodnie

Najważniejsza zmiana to zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych. Obecnie odbiór odpadów odbywa się 1x na tydzień. Po zmianach śmieci zmieszane będą odbierane 1x na 2 tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Przy zabudowie wielorodzinnej śmieci będą odbierane tak jak do tej pory - 1x na tydzień. Mieszkańcy, którzy generują większą ilość odpadów, będą mogli zgłosić chęć wymiany swojego pojemnika na większy (bez dodatkowych opłat - nowy pojemnik podstawia firma odbierająca odpady) lub w wyjątkowych sytuacjach wystawić zmieszane odpady w czarnym worku obok pojemnika. Wymiana pojemnika na większy będzie odbywała się za pośrednictwem Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. W tym celu właściciel nieruchomości będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie do urzędu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Częstotliwość odbioru odpadów jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na cenę odbioru śmieci przez uprawnione firmy. Każdy wyjazd to koszty pracowników, paliwa, amortyzacji pojazdu. Firma aktualnie odbierająca odpady na terenie gminy Dobra jednorazowo wysyła pojazdy na 8 tras. W skali roku przy odbiorze 1x w tygodniu jest to 416 wyjazdów (52 tygodni x 8 tras), przy odbiorze 1x na dwa tygodnie będzie to już tylko 208 wyjazdów. Trzeba jednak założyć, że przy aktualnym tempie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie Dobra ilość tras ulegnie zwiększeniu.

W 2022 roku koszt odbioru odpadów zmieszanych wyniesie około 6 mln zł. Z tego koszt ich oddania do zagospodarowania to ok. 2,67 mln zł. Koszty po stronie wykonawcy wynoszą ok. 3,3 mln zł. Trudno ocenić, jak rozkładają się te koszty (administracja, amortyzacja sprzętu, zysk i koszt odbioru). Składając wniosek o zwiększenie wynagrodzenia w grudniu 2020 r., w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów, wykonawca ocenił jeden wyjazd na około 1500 zł, wskazując przy tym, że dane te są i tak zaniżone. Obecnie należy założyć, że przy znacznie zwiększonych kosztach paliwa oraz wzroście pozostałych kosztów wykonawca oszacuje jeden kurs na kwotę 2500 - 3000 zł.

Częstotliwość odbioru śmieci zmieszanych 1x na dwa tygodnie nie jest czymś wyjątkowym. W województwie zachodniopomorskim ok. 82% gmin korzysta z takiego rozwiązania m.in. Nowe Warpno, Kobylanka, Gmina Stargard, Goleniów, Nowogard, Gryfino, Choszczno. Ok. 17% gmin odbiera odpady zmieszane 1x na tydzień, z czego 4 tylko w okresie letnim. Są też gminy, w których częstotliwość odbioru odpadów wynosi 1x na miesiąc. Powód to oszczędność przy ciągle wzrastających opłatach za gospodarowanie odpadami.

Gmina Dobra miała dostępne 3 rozwiązania:
- zwiększyć stawkę opłat za śmieci,
- dopłacać więcej za odbiór śmieci i tym samym zmniejszyć ilość pieniędzy na inwestycje,
- zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów.

Odbiór gabarytów sprzed nieruchomości

Wielu mieszkańców gminy Dobra postulowało, żeby odpady wielkogabarytowe były odbierane sprzed nieruchomości. Dotychczas odbiór gabarytów odbywał się dwa razy w roku podczas akcji organizowanej w każdej miejscowości. W wyznaczonych punktach podstawiane były kontenery, do których mieszkańcy mogli dostarczać duże odpady. Gabaryty można było też zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej.

Odbiór gabarytów sprzed nieruchomości ma wiele plusów i jest znaczącym ułatwieniem dla mieszkańców, którzy nie muszą organizować transportu w celu dowiezienia odpadów do kontenera. Trzeba jednak pamiętać, że takie rozwiązanie zwiększa koszt odbioru gabarytów. Może też wiązać się z ryzykiem podrzucania dużych odpadów pod nieruchomości przez firmy lub mieszkańców innych gmin.

Ostatecznie wybrano rozwiązanie polegające na odbiorze gabarytów sprzed nieruchomości 1x w roku, w miesiącach kwiecień - maj. Ze zbiórki gabarytów wyłączono możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Taki sprzęt należy dostarczyć do PSZOKu w Dobrej.

Odbiór choinek w całości sprzed nieruchomości

Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali, że kłopotliwe jest dostarczanie choinek w całości do punktów zbiorczych wyznaczonych na terenie każdej miejscowości. Brak transportu, zabrudzenie auta, kłopoty z przetransportowaniem drzewka w całości - to niektóre z argumentów. Poza tym mieszkańcy składują choinki w punktach zbiorczych dużo wcześniej niż jest to wyznaczone przez gminę. Każdy mieszkaniec pozbywa się drzewka w innym terminie, w związku z czym w wyznaczonych punktach tworzy się składowisko już na początku stycznia i zostaje tak przez cały miesiąc, aż do zabrania ich przez firmę odbierająca odpady.

Teraz choinki będą odbierane sprzed nieruchomości - 2x w styczniu i 2x w lutym. Daje to możliwość wyboru dogodnego terminu na pozbycie się drzewka bożonarodzeniowego. Poza tymi terminami bez zmian pozostawiono możliwość umieszczenia rozdrobnionej choinki naturalnej w pojemniku na odpady biodegradowalne oraz dostarczenia jej przez cały czas w sposób ciągły do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmiana ilości worków na odpady selektywne

Ustalono nową ilość worków na odpady zbierane w sposób selektywny. Dwa razy w roku mieszkańcy otrzymają:
• 12 worków niebieskich (średnio 2 worki na 1 odbiór),
• 20 worków żółtych (średnio 1,54 worka na jeden odbiór),
• 8 worków zielonych (średnio 1,3 worka na jeden odbiór).

W ciągu roku mieszkańcy otrzymają razem 80 worków. Szacowany koszt takiego pakietu to 48 zł. Przy ok. 8500 nieruchomości koszty wyniosą więc 408.000 złotych. Jeśli mieszkańcom zabraknie worków mogą je odebrać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Głosowanie i dyskusja podczas sesji Rady Gminy Dobra

Radni zapoznali się ze zmianami w gospodarce odpadami 9 marca 2022 r. wraz z wyliczeniami ekonomicznymi i prognozowanymi kosztami. Planowany deficyt na chwilę obecną wynosi 1,44 mln zł. Żeby go uniknąć należałoby zwiększyć stawkę za odbiór śmieci z 7 zł do 11 zł za metr sześcienny wody. Innym rozwiązaniem jest zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych.

"Przed nami przetarg na odbiór odpadów na kolejne lata. Czy chcemy zafundować mieszkańcom wielką podwyżkę za odbiór śmieci? Podczas spotkania 9 marca nie było żadnego sprzeciwu ze strony radnych do nowych propozycji. Teraz przed sesją, prawie 2 miesiące po spotkaniu, niektórzy radni zrobili medialną nagonkę na zmiany, które mają uchronić mieszkańców przed podwyżkami" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

"Postanowiliśmy z Magdaleną Zagrodzką przeprowadzić konsultacje w mediach społecznościowych. Mieszkańcy praktycznie jednomyślnie wypowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu tej zmiany (od redakcji: zmiana częstotliwości odbioru odpadów), dlatego też będziemy wnioskowali na sesji, aby nie wprowadzać tej zmiany" - mówił radny Paweł Malinowski.

Sprawdziliśmy informację, którą podał radny Paweł Malinowski. Posty na temat proponowanych zmian na kontach społecznościowych wspomnianych radnych pojawiły się dopiero dzień przed sesją, czyli ponad 45 dni po spotkaniu, na którym radni zapoznali się z proponowanymi zmianami. Dlaczego tak późno? Jeden dzień to bardzo krótki czas na przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych, szczególnie jeśli mieszkańcy nie mieli możliwości poznania wszystkich argumentów i wyliczeń, które zostały zaprezentowane 9 marca.

"Chciałabym zapytać o stanowisko inspektora sanitarnego, jeśli chodzi o odbiór odpadów co 2 tygodnie" - pytała podczas sesji radna Monika Duziak-Kowalska.

"Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach zaakceptował zaproponowane rozwiązania, w tym częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych 1x na 2 tygodnie" - wyjaśniła wójt Teresa Dera.

"Przy dobrej segregacji nie powinno być problemów z odbiorem odpadów 1x na 2 tygodnie. Szczególnie jeśli dzięki temu nie zostanie zwiększona opłata za śmieci" - mówi Anna Budzyńska, kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji.

"Zgodziliśmy się na daleko idący kompromis, zgodziliśmy się na podwyżki śmieci, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Nie ma jednak zgody wśród mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, żeby śmieci był wywożone 1x na 2 tygodnie. To będą robaki, te śmieci same wyjdą. Szukajmy oszczędności, z czegoś zrezygnujemy" - mówiła radna Magdalena Zagrodzka, ale nie zaproponowała żadnych konkretnych rozwiązań.

"Zaczynam się zastanawiać czy mieszkamy w tej samej gminie. Wiele osób, z którymi rozmawiam, nie ma pełnych pojemników po tygodniu wyrzucania śmieci. Koszty odbioru śmieci są ogromne. Trzeba mieszkańcom dokładnie wyjaśnić na czym polega problem" - mówił radny Jerzy Stachowicz.

"Byliśmy w Dołujach, zgodziliśmy się za tym, żeby odbierać śmieci 1x na 2 tygodnie, ja byłem za tym. Mieszkałem 30 lat w kraju, w którym śmieci odbierane były 1x na 2 tygodnie i nie było z tym żadnego problemu. Nie powinniśmy dopłacać ani grosza do odbioru śmieci. System powinien się bilansować" - argumentował radny Mariusz Lindner.

"Ja dzisiaj przed sesją też przeszłam się po sąsiadach. Mam obok siebie 3 rodziny z małymi dziećmi. Tylko jedna rodzina miała obawę czy się zmieszczą ze śmieciami. Reszta mówiła, że mają puste śmietniki. Pamiętam czasy kiedy każdy z mieszkańców sam podpisywał umowy z firmą odbierającą śmieci i wszyscy podpisywali umowy na odbiór 1x na 2 tygodnie, bo było taniej. Nikt wtedy nie segregował śmieci i nie było żadnych problemów ze szczurami" - mówiła radna Halina Sromek.

"Zgadzam się z opinią, że system odbioru śmieci powinien się bilansować. To niesprawiedliwe, że trzeba do niego dokładać z budżetu gminy kosztem inwestycji" - mówiła radna Monika Chomiuk.

Całą sesję można obejrzeć pod linkiem - https://youtu.be/dtLRRUQnNRA

Za nowymi propozycjami zagłosowało 11 radnych, w tym część opozycyjnych. Przeciw było 8. Dwóch radnych było nieobecnych.

Zobacz artykuły powiązane:

Uchwalono nowe stawki
za odbiór śmieci


Rada Gminy Dobra przyjęła nowe uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany to nowe stawki za odbiór śmieci, ustalenie maksymalnej opłaty, wprowadzenie limitu odbioru bioodpadów wraz z dedykowanym pojemnikiem, większa ilość worków do segregacji oraz zwiększenie limitu na odpady budowlane i remontowe w PSZOK-u. Podczas głosowania 18 radnych poparło zmiany, a 3 było przeciw.

piątek 29 kwi 2022 - 07:56:28 | Komentarze: 0
Szybkie drukowanie

szukaj w Mierzynie

Mierzyn - usługi/firmy

kodo

DENTAMEDICA.jpg
Mierzyn, ul. Topolowa 1i
tel. +48 691 211 449, +48 733 211 449
+48 91 38 31 361
Gabinety Stomatologiczne Dentamedica Clinic to wyjątkowe miejsce, w którym najnowocześniejszy sprzęt
i technologie w połączeniu z wiedzą
i doświadczeniem lekarzy, zapewnią Państwu kompleksowe leczenie
i pełną satysfakcję.

agmed.jpg
CENTRUM MEDYCZNE AGMED
Mierzyn, ul. Grafitowa 4
Dobra, ul. Graniczna 24A
Lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych, pediatra, stomatolog, ginekolog, dermatolog, laryngolog, okulista. Wizyty prywatne u ortopedy, ortodonty i z zakresu med. pracy. Mierzyn: +48 91 48 33 808,
Dobra: +48 91 311 33 01.

AGD.jpgSpecjalizujemy się w naprawie pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek, płyt ceramicznych, indukcyjnych wszystkich firm. Oferujemy również montaż nowych urządzeń. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy! Zadzwoń: +48 601 758 120

Centrum Medyczne LuxMedica.jpg
Centrum Medyczne LuxMedica
jest nowoczesnym centrum, działającym na rynku medycznym od 2013 roku, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt medyczny, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz profesjonalny i wykwalifikowany personel.
Nasz adres: Mierzyn, ul. Welecka 1A
Telefon: +48 91 48 48 404

thomas.jpg
Thomas.biz.pl
Mierzyn Lubieszyńska 34
Prowadzimy sprzedaż maszyn i urządzeń ogrodowych, elementy wyposażenia ogrodów (ryby, pokarm, akcesoria do oczek wodnych). W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne maszyny oraz środki do utrzymania czystości. Możliwość wypożyczania sprzętu ogrodniczego.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń:
+48 501 585 105. więcej

reklama

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji:
+48 513 867 408.

reklama.jpg
Reklama w portalu Mierzyn24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Mierzyn24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej
Redakcja Mierzyn24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu Mierzyn24.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zapoznaj się z Regulaminem.
Serwisy partnerskie:
Konstancin-Jeziorna | Wiadomości z Konstancina | Mapa Konstancina | Kalendarz wydarzeń | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Swarzędz | Wiadomości ze Swarzędza | Mapa Swarzędza | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm ze Swarzędza i Poznania | Reklama w portalu
Szczecin - Bezrzecze | Wiadomości z Bezrzecza | Mapa Bezrzecza | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Szczecin - Gumieńce | Wiadomości z Gumieniec | Mapa Gumieniec | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm z Gumieniec i Szczecina | Reklama w portalu
Gdańsk - Osowa | Wiadomości z Osowej | Mapa Osowej | Sport w Osowej | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu