Zmiany w gospodarce odpadami w gminie Dobra


Zmiany w gospodarce odpadami - stawki, ulgi, deklaracje

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra. Zmieniła się również ulga za kompostowanie bioodpadów, ustalono maksymalną stawkę za odbiór śmieci, zmieniono zasady odbioru bioodpadów i wzór deklaracji śmieciowej.28 października 2021 r. Rada Gminy Dobra przyjęła nowe uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany to nowe stawki za odbiór śmieci, ustalenie maksymalnej opłaty, wprowadzenie limitu odbioru bioodpadów wraz z dedykowanym pojemnikiem, większa ilość worków do segregacji oraz zwiększenie limitu na odpady budowlane i remontowe w PSZOK.

Zgodnie z nowymi uchwałami od 1 stycznia 2022 r. odbiór bioodpadów odbywać się będzie jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właścicieli nieruchomości. Nie będzie już można wyrzucać bioodpadów do brązowych worków. Do pojemnika na bioodpady należy wrzucać tylko odpady - bez jakichkolwiek worków, nawet biodegradowalnych. Ma to związek z zaprzestaniem przyjmowania bioodpadów w workach przez poszczególne instalacje, które przetwarzają ten rodzaj odpadów. Nieruchomość może być wyposażona wyłącznie w jeden pojemnik. Według szacunków nieruchomość wyposażona w taki pojemnik może oddać blisko 1 tonę bioodpadów rocznie. Częstotliwość odbioru bioodpadów nie ulegnie zmianie - będzie taka sama jak w 2021 roku. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt. Do PSZOK-u będzie można przekazać jedynie częściowo pocięte gałęzie z pielęgnacji drzew i krzewów.

Pojemnik na bioodpady powinien być koloru brązowego z napisem BIO. Pojemnik o innym kolorze powinien być pokryty kolorem brązowym minimum w 30%, np. może mieć dużą, brązową naklejkę z napisem BIO. Przy zadeklarowaniu kompostowania 100% bioodpadów właściciel nieruchomości zyska ulgę w postaci zmniejszenia stawki opłaty za odbiór śmieci o 1,20 zł od 1 m sześciennego zużytej wody. Przy 100% kompostowaniu nie można wyposażyć nieruchomości w pojemnik na bioodpady, można jednak oddawać do PSZOK-u drobne gałęzie z przyciętych drzew lub krzewów.

Przy braku limitowania bioodpadów gmina dopłacałaby po kilka tysięcy złotych do nieruchomości, które wytwarzają duże ilości bioodpadów, a łączne koszty gospodarki odpadami wzrosłyby do 12,6 mln zł. Tym samym system naliczania opłat nie byłby sprawiedliwy dla największej grupy mieszkańców, którzy wytwarzają standardowe ilości bioodpadów. Warto dodać, że Gmina Dobra jest w czołówce gmin w Polsce w ilości odbieranych odpadów zielonych w proporcji do innych odpadów i liczby nieruchomości, a ceny odbioru bioodpadów rosną z roku na rok.

Nowe stawki, ulgi, limity i deklaracja śmieciowa

W celu częściowego zmniejszenia deficytu związanego z funkcjonowaniem gospodarki odpadami zwiększono stawki opłat za śmieci z 4,80 zł za m3 zużytej wody do 7,00 zł, przy selektywnej zbiórce odpadów. W przypadku braku segregacji opłata wzrośnie z 14,40 zł do 21,00 zł. Zwiększono też ulgę za kompostowanie bioodpadów z 0,80 zł do 1,20 zł za m3 wody. Jednocześnie Gmina Dobra dopłaci brakujące 2,7 mln złotych do gospodarki odpadami z dochodów własnych niepochodzących z rachunków za odbiór śmieci, aby nie zwiększyć bardziej stawki opłat.

Wprowadzono maksymalną opłatę za odbiór śmieci. Zgodnie z nową ustawą w przypadku naliczania rachunków za śmieci od ilości zużytej wody, nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Obecnie jest to kwota 149,68 zł.

Gmina Dobra zgodnie z postulatami mieszkańców zwiększy liczbę worków na tworzywa sztuczne i papier. Mieszkańcy otrzymają w ciągu roku 80 sztuk niebieskich worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia papieru i 85 sztuk żółtych worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych oraz metali. Zmniejszy się za to liczba zielonych worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów ze szkła - do 14 sztuk.

Zwiększono też limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących z drobnych remontów przyjmowanych nieodpłatnie przez PSZOK do 200 kg rocznie, aby w kolejnych latach osiągać poziomy recyklingu.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji wraz ze wzorem wypełnionej deklaracji można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl lub w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w m. Dobra, ul. Graniczna 39B. Druki można też pobrać za pośrednictwem naszej strony:

Deklaracja w wersji .pdf
Wzór wypełnionej deklaracji

"W związku z pracami informatycznymi od 31 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości składania deklaracji przez platformę e-PUAP. Nowy wzór deklaracji na platformie e-PUAP zostanie udostępniony po 10 stycznia 2022 r." - informuje Anna Budzyńska, kierownik WGOKiE.

Ile zapłacą mieszkańcy za odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy płacą za odbiór śmieci wg nowej stawki - 7 zł za m3 zużytej wody. Przykładowo przy rocznym zużyciu wody na poziomie:

100 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 58,33 zł/miesięcznie
120 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 70,00 zł/miesięcznie
150 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 87,50 zł/miesięcznie
200 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 116,66 zł/miesięcznie

Przy rocznym zużyciu wody na poziomie ok. 256 m3 i większym koszt odbioru śmieci osiągnie maksymalną dopuszczalną stawkę czyli 149,68 złotych.

Jeśli ktoś kompostuje bioodpady i korzysta z ulgi z tym związanej (od stycznia wyniesie ona 1,20 za m3 wody), to przy rocznym zużyciu wody rachunki będą następujące:

100 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 48,33 zł/miesięcznie
120 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 58,00 zł/miesięcznie
150 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 72,50 zł/miesięcznie
200 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 96,66 zł/miesięcznie

Dlaczego wprowadzono zmiany w gospodarce odpadami?

Urząd Gminy Dobra dokonał szczegółowej analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Podczas analizy uwzględniono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2021 r.

Dochody z rachunków za odbiór śmieci obecnie nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacowany deficyt na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,7 mln zł. Związane jest to z rosnącymi cenami paliw, kosztami pracy, opłatami za przyjmowanie odpadów do sortowni, instalacji i składowisk, a także rosnącą ilością odpadów, szczególnie zielonych.

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. oszacowano na 11,75 mln zł. Przy obecnych stawkach za odbiór odpadów do budżetu wpłynie tylko 55% tej kwoty. Zabraknie 5,2 mln złotych. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu Gminy Dobra, żeby system się zbilansował należałoby podnieść stawkę za odbiór śmieci z obecnej 4,80 zł na 11,00 zł.

"Tak wysokie podniesienie stawki uderzyłoby w naszych mieszkańców, szczególnie w uboższe rodziny. Dodatkowo nowa ustawa z sierpnia tego roku wprowadza maksymalną wysokość opłaty za śmieci. Nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, co obecnie wynosi 149,68 zł. Nieruchomości posiadające większe tereny zielone, zużywające znaczne ilości wody do ich podlewania i generujące większą ilość odpadów zielonych, nie poniosą więc wyższej opłaty. Gmina może jednak skorzystać z wprowadzonych zmian w ustawie, które dają jej dodatkowe kompetencje. Rada gminy może teraz postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, jeśli środki pozyskane z opłat są niewystarczające. Wcześniej ustawa nie dopuszczała takiej możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni przerzucać wszystkich rosnących kosztów odbioru odpadów na mieszkańców" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Urząd Gminy Dobra zorganizował spotkania robocze z radnymi i analizował zmiany oraz prognozy finansowe związane z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej podczas prac poszczególnych komisji. Ich wynikiem jest propozycja nowych uchwał, które zostały poddane głosowaniu podczas XXVII sesji Rady Gminy Dobra. 18 radnych poparło zmiany, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zasady odbioru bioodpadów od 1 stycznia 2022 r.:

Zobacz artykuły powiązane:

Uchwalono nowe stawki
za odbiór śmieci


Rada Gminy Dobra przyjęła nowe uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany to nowe stawki za odbiór śmieci, ustalenie maksymalnej opłaty, wprowadzenie limitu odbioru bioodpadów wraz z dedykowanym pojemnikiem, większa ilość worków do segregacji oraz zwiększenie limitu na odpady budowlane i remontowe w PSZOK-u. Podczas głosowania 18 radnych poparło zmiany, a 3 było przeciw.

poniedziałek 03 sty 2022 - 12:28:52 | Komentarze: 0
Szybkie drukowanie

szukaj w Mierzynie

Mierzyn - usługi/firmy

kodo

DENTAMEDICA.jpg
Mierzyn, ul. Topolowa 1i
tel. +48 691 211 449, +48 733 211 449
+48 91 38 31 361
Gabinety Stomatologiczne Dentamedica Clinic to wyjątkowe miejsce, w którym najnowocześniejszy sprzęt
i technologie w połączeniu z wiedzą
i doświadczeniem lekarzy, zapewnią Państwu kompleksowe leczenie
i pełną satysfakcję.

agmed.jpg
CENTRUM MEDYCZNE AGMED
Mierzyn, ul. Grafitowa 4
Dobra, ul. Graniczna 24A
Lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych, pediatra, stomatolog, ginekolog, dermatolog, laryngolog, okulista. Wizyty prywatne u ortopedy, ortodonty i z zakresu med. pracy. Mierzyn: +48 91 48 33 808,
Dobra: +48 91 311 33 01.

AGD.jpgSpecjalizujemy się w naprawie pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek, płyt ceramicznych, indukcyjnych wszystkich firm. Oferujemy również montaż nowych urządzeń. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy! Zadzwoń: +48 601 758 120

Centrum Medyczne LuxMedica.jpg
Centrum Medyczne LuxMedica
jest nowoczesnym centrum, działającym na rynku medycznym od 2013 roku, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt medyczny, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz profesjonalny i wykwalifikowany personel.
Nasz adres: Mierzyn, ul. Welecka 1A
Telefon: +48 91 48 48 404

thomas.jpg
Thomas.biz.pl
Mierzyn Lubieszyńska 34
Prowadzimy sprzedaż maszyn i urządzeń ogrodowych, elementy wyposażenia ogrodów (ryby, pokarm, akcesoria do oczek wodnych). W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne maszyny oraz środki do utrzymania czystości. Możliwość wypożyczania sprzętu ogrodniczego.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń:
+48 501 585 105. więcej

reklama

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji:
+48 513 867 408.

reklama.jpg
Reklama w portalu Mierzyn24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Mierzyn24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej
Redakcja Mierzyn24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu Mierzyn24.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zapoznaj się z Regulaminem.
Serwisy partnerskie:
Konstancin-Jeziorna | Wiadomości z Konstancina | Mapa Konstancina | Kalendarz wydarzeń | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Swarzędz | Wiadomości ze Swarzędza | Mapa Swarzędza | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm ze Swarzędza i Poznania | Reklama w portalu
Szczecin - Bezrzecze | Wiadomości z Bezrzecza | Mapa Bezrzecza | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Szczecin - Gumieńce | Wiadomości z Gumieniec | Mapa Gumieniec | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm z Gumieniec i Szczecina | Reklama w portalu
Gdańsk - Osowa | Wiadomości z Osowej | Mapa Osowej | Sport w Osowej | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu