Tytuł wiadomości: Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie
(Kategoria: Mierzyn - Szczecin: wiadomości, informacje)
Dodane przez admin
środa 06 lis 2019 - 19:16:06


Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie to kolejny z projektów czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra. Projekt zakłada montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). Są to sygnalizatory informujące kierowców o prędkości pojazdu i ostrzegające w przypadku zbyt szybkiej jazdy.


"W związku ze stale zwiększającą się ilością samochodów poruszających się po drogach i ulicach w gminie Dobra oraz dynamicznie przybywającą ilością mieszkańców, a co za tym idzie coraz większym ruchem pieszym, zachodzi konieczność "wymuszenia" na kierowcach zachowań polegających na zmniejszeniu prędkości samochodów" - możemy przeczytać w uzasadnieniu wniosku.

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie" zakłada montaż sygnalizatorów informujących kierowców o prędkości pojazdu i ostrzegających w przypadku zbyt szybkiej jazdy.

"Sygnalizatory wskazywałyby również ilość pkt. karnych, które mógłby otrzymać kierowca za zbyt szybką jazdę oraz wysokość mandatu" - informuje Grzegorz Śliwiński, mieszkaniec Mierzyna, który złożył projekt.

"Urządzenia zapisywałyby też informacje na temat prędkości pojazdów wraz z czasem przejazdu. Takie statystyki można później przekazać policji. Dzięki temu byłoby wiadomo, w jakich godzinach i miejscach kierowcy często przekraczają prędkość. Wtedy można wysłać patrol policji. Także dla urzędu gminy informacja o natężeniu ruchu i średnich prędkościach będzie bardzo przydatna" - wyjaśnia Grzegorz Śliwiński.

Projekt złożony do czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra zakłada instalację sygnalizatorów w 7 miejscach w Mierzynie:
1. Mierzyn ul. Długa przed Kolorową od strony Weleckiej
2. Mierzyn ul. Długa za Sezamkową przed szkołą
3. Mierzyn ul. Nasienna przed Mierzynianką od strony Topolowej
4. Mierzyn ul. Nasienna/Teresy przed Komercyjną / zakręt
5. Mierzyn ul. Zeusa/Promienista od Lubieszyńskiej
6. Mierzyn ul. Zeusa/Na Olimpie od osiedla pod Lipami
7. Mierzyn ul. Tytusa 4B od Lubieszyńskiej

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na gminnych drogach, w rejonach szkół, przedszkoli i ulic bez wydzielonych chodników.

"Cieszę się, że został złożony projekt służący poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że sygnalizatory pozytywnie wpłyną na kulturę jazdy kierowców i powstrzymają tych, kolokwialnie mówiąc, ze "zbyt ciężką nogą". Moim zdaniem, urządzenia te znacznie poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Gorąco zachęcam do głosowania. Wasz głos to nasze wspólne bezpieczeństwo!" - poleca projekt Radna Gminy Dobra Sylwia Cierpica.

W ramach budżetu obywatelskiego złożono jeszcze trzy podobne projekty zakładające instalację wspomnianych sygnalizatorów - dotyczą one sołectw Stolec, Buk i Bezrzecze.

Przypomnijmy, w 2020 roku w budżecie Gminy Dobra zostanie wyodrębniona kwota 1 mln złotych z przeznaczeniem na projekty wybrane przez mieszkańców. Głosowanie rozpoczęło się 25 października i potrwa do 18 listopada 2019 r.

Zasady głosowania:
- Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Dobra.
- W przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
- Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.
- W formie elektronicznej mogą głosować tylko mieszkańcy zameldowani w Gminie Dobra na dzień rozpoczęcia głosowania.
- Mieszkańcy niezameldowani oraz nieposiadający numeru PESEL, mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a.
- W głosowaniu można dokonać wyboru: maksymalnie dwóch projektów inwestycyjnych (z zastrzeżeniem że nie można oddać głosu na dwa projekty inwestycyjne z jednego sołectwa) oraz jednego projektu nieinwestycyjnego.
- Elektronicznie głosować można na dwa projekty inwestycyjne i jeden projekt nieinwestycyjny tylko przy jednym logowaniu do systemu.
- Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
- W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
- Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
- Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie trzech głosów.

Rozpocznij głosowanie online

Głosować można na 17 projektów inwestycyjnych i 13 niedotyczących inwestycji.

Projekty inwestycyjne:

1. Infrastruktura serwisowa przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra - samoobsługowa stacja naprawy rowerów - sołectwo: Dobra, kwota: 25.000 zł
2. "Poidełka" czyli dystrybutory fontannowe wody pitnej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra - sołectwo: Dobra, kwota: 45.000 zł
3. Bezrzecze zielenieje - sołectwo: Bezrzecze, kwota: 180.000 zł
4. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra - sołectwo: Dobra, kwota: 190.000 zł
5. Zagospodarowanie terenu w Skarbimierzycach - sołectwo: Skarbimierzyce, kwota: 200.000 zł
6. Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny w miejscowości Stolec - sołectwo: Stolec, kwota: 45.000 zł
7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów - sołectwo: Mierzyn, kwota: 91.000 zł
8. Green Zone - strefa aktywności i relaksu - sołectwo: Dobra, kwota: 200.000 zł
9. Bezpieczna droga do szkoły - sołectwo: Bezrzecze, kwota: 60.000 zł
10. Modernizacja i ulepszenie funkcjonalności boiska sportowego w Dobrej - sołectwo: Dobra, kwota: 200.000 zł
11. Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie - sołectwo: Wołczkowo, kwota: 200.000 zł
12. "LAS BEZ ŚMIECI" Eko Quad z przyczepą - sołectwo: Dobra,
kwota: 70.000 zł
13. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku - sołectwo: Buk,
kwota: 52.000 zł
14. Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki NAM i dla NAS - sołectwo: Dołuje, kwota: 200.000 zł
15. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych - sołectwo: Bezrzecze, kwota: 120.000 zł
16. Budowa bariery dźwiękochłonnej przy ul. Szczecińskiej 34 usytuowanej w zatoce autobusowej będącej końcowym linii autobusowej 105 - sołectwo: Dobra, kwota: 110.000 zł
17. "Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra - sołectwo: Rzędziny, kwota: 72.000 zł

Projekty nieinwestycyjne:

1. Festyn rodzinny w Skarbimierzycach - sołectwo: Skarbimierzyce
2. Festyny rodzinne "Żyj zdrowo i sportowo", "Mierzyński Wór Przygód" - Dzień Dziecka - sołectwo: Mierzyn
3. Bajki igłą i nitką malowane. Warsztaty dla rodziców w zakresie twórczego czytania oraz szycie ręczne i kreowanie postaci i lalek typu Tilda - sołectwo: Mierzyn
4. Mierzyn CUP - sołectwo: Mierzyn
5. Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu - sołectwo: Stolec
6. Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach - sołectwo: Rzędziny
7. Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej - sołectwo: Grzepnica
8. Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów - sołectwo: Łęgi
9. Tradycja integruje - sołectwo: Wołczkowo
10. Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku - sołectwo: Buk
11. Integracyjny wyjazd krajobrazowy - sołectwo: Wąwelnica
12. Integracja nas wzbogaca - sołectwo: Dołuje
13. Aktywne Bezrzecze 2020 - sołectwo: Bezrzecze

Na każdy z projektów nieinwestycyjnych przeznaczono po 5.000 zł.

Zwycięskie projekty powinniśmy poznać do 31 grudnia 2019 r.

Dokładne informacje na temat tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w gminie Dobra można znaleźć na stronie internetowej: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościBudżet Obywatelski Gminy Dobra - harmonogram:
Ta wiadomość pochodzi ze strony Mierzyn 24 - Portal Mieszkańców > Mierzyn > Metropolia Szczecin
( http://www.mierzyn24.pl/news.php?extend.4509 )