Tytuł wiadomości: Babcia i Dziadek w sieci! (więcej...)
(Kategoria: projekty unijne - wiadomości)
Dodane przez admin
czwartek 18 lut 2010 - 23:32:35


Babcia i Dziadek w sieci!

Internet i komputer nie są domenami zarezerwowanymi tylko dla osób młodszych. Zapraszamy gorąco seniorów z naszej gminy do udziału w niecodziennym projekcie: "Babcia i Dziadek w sieci". Osobami wspierającymi mogą być wnukowie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Dobra, w wieku 50 lat i więcej, do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Babcia i Dziadek w sieci". Projekt realizowany będzie od marca do lipca 2010r.
Celem inicjatywy jest wzmocnienie i aktywizowanie społeczności lokalnej w pokonywaniu wzajemnej izolacji ze względu na wiek i płeć. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, pobudzające społeczność lokalną i określające istotną wartość seniorów w społeczeństwie.


"Babcia i Dziadek w sieci" - planowane działania:

Warsztaty motywacyjno-psychologiczne - zajęcia likwidujące bariery psychologiczne, promujące aktywność seniorów, motywujące do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, podnoszące samoocenę, integrujące grupę. Warsztaty prowadzone będą w zespołach 10-osobowych. Oprócz seniorów w spotkaniach mogą uczestniczyć również członkowie ich rodzin. W ramach zadania zostanie zorganizowanych 15 godzin zajęć dla każdej grupy.

Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej - zajęcia otwarte promujące aktywność fizyczną, zdrowy styl odżywiania, profilaktykę zdrowotną. Na zakończenie warsztatów planowana jest prezentacja kulinarna, przygotowana zgodnie z zaleceniami dietetyka. Spotkania będą obejmowały 18 godzin zajęć.

Szkolenia komputerowe - zajęcia zostaną zorganizowane w 3 grupach dziesięcioosobowych. W kursie mogą uczestniczyć również wnukowie - jako trenerzy wspierający. Kurs będzie obejmował 60 godzin zajęć. Program szkolenia oraz tempo zostanie przystosowane do kształcenia osób dojrzałych. Zakłada się organizację szkolenia dla grup o różnym stopniu zaawansowania.

Dodatkowe wsparcie - uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne oraz promocyjne. Podczas trwania szkoleń i warsztatów zostanie zorganizowany catering. Osoby o niższym statusie materialnym otrzymają zwrot kosztów przejazdu.

Zajęcia organizowane będą w Centrum Kształcenia przy Gminnej Bibliotece w Mierzynie (2 grupy) oraz w Zespole Szkół w Dołujach (1 grupa). Przypominamy, że wszystkie zajęcia są bezpłatne.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić i złożyć specjalne formularze zgłoszeniowe dostępne:
- w biurze Stowarzyszenia "RAZEM" w Mierzynie przy ul. Weleckiej 38 ("ISKRA"),
- w firmie "Regamet Clasic" w Mierzynie przy ul. Weleckiej 11 B,
- w sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik .pdf).
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Regulamin naboru do projektu

Rekrutacja potrwa od 18 do 26 lutego 2010r.

W dniu 1 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie "Babcia i Dziadek w sieci".

Sprawdź listę osób zakwalifikowanych do projektu - protokół z naboru

Z uwagi na dwukrotnie większą liczbę zgłoszeń, niż założona w projekcie, część osób została zakwalifikowana na listę rezerwową. Osoby te będą miały możliwość wzięcia udziału w projekcie "Seniorzy na start", który będzie zorganizowany w terminie od września br. do lutego 2011r.

Szczegółowych informacji udziela Izabela Dryjańska - koordynator projektu,
tel.: +48 508 22 22 19.


Projekt "Babcia i Dziadek w sieci" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie "RAZEM".
Patronat honorowy: Wójt Gminy Dobra.
Patronat medialny: Portal Sąsiedzki Mierzyn24.pl


Zobacz pozostałe wiadomości związane z projektami unijnymi!
Ta wiadomość pochodzi ze strony Mierzyn 24 - Portal Mieszkańców > Mierzyn > Metropolia Szczecin
( http://www.mierzyn24.pl/news.php?extend.381 )