Tytuł wiadomości: Wywiad z Komendantem Straży Gminnej! (więcej...)
(Kategoria: Mierzyn - Szczecin: wiadomości, informacje)
Dodane przez admin
czwartek 12 lis 2009 - 12:53:32


Wywiad z Komendantem Straży Gminnej!

Interesuje go majsterkowanie i chętnie spędza czas na wolnym powietrzu. Z drugiej strony ma olbrzymie doświadczenie w służbach mundurowych, kilkanaście lat pracy w Straży Granicznej. Zapraszamy na wywiad z Andrzejem Budzyńskim - nowym Komendantem Straży Gminnej w Dobrej.


Andrzej Budzyński po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej o profilu Wojsk Ochrony Pogranicza w 1986 roku rozpoczął pracę w Szczecinie, a w roku 1988 został dowódcą Strażnicy w Stolcu. Z chwilą utworzenia Straży Granicznej w latach 1991-2002 był komendantem Strażnicy w Kościnie, a po jej likwidacji pracował w Placówce SG w Lubieszynie i Kołbaskowie. Wielu mieszkańców Gminy Dobra pamięta go doskonale z tego okresu i zna osobiście. Z chwilą wejścia Polski do strefy Schengen i restrukturyzacji Straży Granicznej zakończył swoją pracę w tej formacji.
Wolny czas chętnie spędza na wolnym powietrzu. Interesuje go majsterkowanie, lubi wykonywać drobne prace przy domu, a takich, jak sam przyznaje, nigdy nie brakuje.


Redakcja Mierzyn24.pl: Panie Komendancie, jakie są główne zadania Straży Gminnej? Z jakimi problemami mogą się zwracać mieszkańcy gminy? Czym zajmować się będzie Straż Gminna, a czym już Policja?

Andrzej Budzyński: Głównym zadaniem Straży Gminnej, zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich), jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Jak z tego wynika kompetencje Straży Gminnej odnoszą się do podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianego porządku tylko i wyłącznie w miejscach publicznych. Podejmowanie interwencji w miejscach prywatnych, a więc mieszkania, domy, itp. byłoby przekroczeniem naszych uprawnień. Tym właśnie różnimy się od Policji, która w swoich zadaniach ma min. ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę bezpieczeństwa. Inaczej rzecz ujmując Straż Gminna zajmuje się głównie ujawnianiem i podejmowaniem czynności służbowych wobec sprawców wykroczeń, głównie tych najbardziej uciążliwych dla lokalnej społeczności. W naszym przypadku będą to systematyczne działania mające na celu poprawę czystości naszej gminy, poprzez kontrole wywiązywania się właścicieli nieruchomości ze swoich obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. Będzie to nasze główne i priorytetowe zadanie. Sądzę, że doprowadzi to do zmniejszenia niewątpliwego problemu jakim są pojawiające się niemal wszędzie "dzikie wysypiska" śmieci. Oczywiście przed Strażą Gminną stoją także inne zadania, takie jak ochrona szkół i przedszkoli, ochrona miejsc katastrof, wypadków, patrolowanie miejscowości i terenów zielonych, czy też ścisła współpraca z sołtysami, szkołami i innymi instytucjami działającymi na terenie gminy.

Redakcja Mierzyn24.pl: Czy Straż Gminna ma już zaplanowane działania specjalne dla Mierzyna? Np. kontrola ruchu drogowego w pobliżu szkoły podstawowej (przejść dla pieszych z których korzystają dzieci). Nadmierna prędkość pojazdów na ul. Weleckiej i Lubieszyńskiej?

Andrzej Budzyński: Na dzień dzisiejszy trudno byłoby mówić o zaplanowanych działaniach dla poszczególnych miejscowości naszej gminy. Każda miejscowość jest inna i ma swoje lokalne problemy i potrzeby wynikające z zapewnienia spokoju i porządku w miejscach publicznych. Na dobrą sprawę działania podejmowane przez Straż Gminną będą w znacznej mierze uwarunkowane od zgłaszanych potrzeb przez lokalną społeczność, radnych, sołtysów, czy też samych mieszkańców.
Natomiast jeśli chodzi o kontrolę ruchu drogowego możliwości Straży Gminnej są w tym zakresie ograniczone przepisami wynikającymi z prawa o ruchu drogowym. W stosunku do kierujących pojazdami jest to niestosowanie się do zakazu ruchu w obu kierunkach oraz do wskazań sygnalizacji świetlnej. Jak z tego wynika nie mamy uprawnień do kontroli nadmiernej prędkości - tym w Mierzynie skutecznie może zajmować się Policja. Straże gminne (miejskie) mogą jedynie w tym zakresie wykorzystywać fotoradary, bez prawa zatrzymania pojazdu przekraczającego nawet znacznie dozwoloną prędkość. My takim urządzeniem nie dysponujemy i na dzień dzisiejszy nie jest planowany zakup takiego sprzętu. Oczywiście mamy pełne kompetencje w zakresie ujawniania pojazdów, które naruszają przepisy o zatrzymaniu i postoju, co wielokrotnie znacznie utrudnia korzystanie z dróg i chodników przez innych użytkowników, w szczególności przez pieszych, w tym dzieci uczęszczające do szkół.
W zakresie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół konkretne przedsięwzięcia podejmowane przez nas uzgodnione będą z dyrektorami poszczególnych placówek, to przecież oni wiedzą najlepiej w czym Straż Gminna może wspomóc realizację tego zadania.

Redakcja Mierzyn24.pl: W jaki sposób Straż będzie walczyć z najczęściej zgłaszanymi problemami mieszkańców Mierzyna i gminy Dobra: groźne psy uciekające z posesji, właściciele wyprowadzający swoje zwierzaki bez smyczy i kagańców, ryczące quady i motocykle, nielegalne wysypiska śmieci?

Andrzej Budzyński: Obowiązki właścicieli psów są bardzo jasno określone. Nasze działania zmierzać będą do bezwzględnego egzekwowania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Pierwsze zgłoszenia dotyczące tego problemu już do nas wpłynęły. Każdy sygnał nie pozostanie bez naszej reakcji. Wszyscy wiemy, czym grozi pozostawiony bez właściwego nadzoru pies.
Jak wcześniej podkreśliłem nasze uprawnienia w zakresie kontroli ruchu drogowego są w porównaniu do Policji znacznie zawężone. Tym samym mamy ograniczone możliwości przeciwdziałania niewątpliwemu problemowi, jakim są najczęściej młodzi ludzie poruszający się "ryczącymi" motocyklami i coraz modniejszymi quadami. To nie znaczy, że pozostaniemy bierni. W szczególności będziemy reagować w stosunku do młodych osób, często dzieci, które korzystają z dróg publicznych i poruszają się quadami i motorowerami bez kasku, czy tez bez wymaganych dokumentów. Będziemy w tym zakresie także podejmować wspólne działania z funkcjonariuszami Policji.
O problemie nielegalnych wysypisk już wcześniej wspomniałem. Będzie to nasze priorytetowe zadanie. Zdaję sobie sprawę z trudności w skutecznej walce z tą patologią. Sądzę, że nasze systematyczne kontrole przestrzegania wspomnianego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra pozwolą znacząco ograniczyć to zjawisko. Także sam fakt, że rozpoczyna funkcjonować formacja, która na porządku dziennym będzie reagować na każdy przypadek naruszania obowiązujących w tym zakresie przepisów będzie działać na mieszkańców mobilizująco.

Redakcja Mierzyn24.pl: Czy znany jest już docelowy nr telefonu Straży Gminnej? W jakich godzinach (dniach) mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoje problemy? Czy możliwy będzie również kontakt drogą elektroniczną (e-mail)?

Andrzej Budzyński: Nasz numer telefonu to +48 91 311 52 56,
fax +48 91 431 40 28, e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl. W najbliższym czasie powstanie także nasza zakładka na stronie www.dobraszczecinska.pl. W związku z naszą obecną obsadą pracujemy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Dokładne godziny pracy są jeszcze ustalane, tak, aby uwzględnić pracę także w godzinach popołudniowo-wieczornych. Godziny pracy będą umieszczone na naszym budynku w miejscowości Dołuje przy ulicy Daniela 32 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Oczywiście z chwilą zatrudnienia kolejnych strażników gminnych, godziny naszej pracy zostaną wydłużone. W tym zakresie jestem elastyczny, czas naszej pracy będzie dostosowany do aktualnych potrzeb lokalnej społeczności. Jesteśmy formacją powołaną przez samorząd lokalny - radę gminy i naszym obowiązkiem jest dostosować się także w zakresie czasu pracy do oczekiwań mieszkańców.

Redakcja Mierzyn24.pl: Kończąc naszą rozmowę - kiedy dokładnie Straż Gminna rozpocznie swoją działalność?

Andrzej Budzyński: W tej chwili kończymy odbywać praktykę zawodową (zgodnie z programem szkolenia), w dniu 18 listopada wszyscy przystępujemy w Gdańsku do egzaminu kończącego kurs podstawowy. Po powrocie i uzyskaniu niezbędnych upoważnień od dnia 20 listopada wyruszamy w teren.

Redakcja Mierzyn24.pl: Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia.


Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomości
Ta wiadomość pochodzi ze strony Mierzyn 24 - Portal Mieszkańców > Mierzyn > Metropolia Szczecin
( http://www.mierzyn24.pl/news.php?extend.316 )